Jesteśmy młodą dynamicznie rozwijającą się firmą. Nasz zespół składa się z elastycznych i kreatywnych osób, które z zaangażowaniem i pasją realizują powierzone im zadania.

Działając w sektorze usług i technologii internetowych zapewniamy efektywne i konkurencyjne rozwiązania w dziedzinie e-konsultingu, e-marketingu i e-biznesu..

Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz usług, poczynając od analizy, konsultingu, poprzez przeprowadzenie audytów, intranetu, a na działaniach promocyjnych i usługach hostingowych kończąc.

Naszym celem jest pomoc klientowi w dostrzeżeniu i efektywnym wykorzystaniu dostępnych na rynku narzędzi internetowych.

Cele

  • jako eksperci dzielimy się naszą wiedzą i stale zdobywanym doświadczeniem
  • projektujemy i wprowadzamy nowe rozwiązania
  • realizujemy wytyczone cele

 

Zasady, którymi się kierujemy:

  • Profesjonalizm

Naszych klientów traktujemy jak równych sobie partnerów, to ich satysfakcja i zadowolenie są celem naszych starań. Nasi wykwalifikowani pracownicy służą radą i pomocą w każdej sytuacji.

  • Lojalność

Staramy się nawiązywać trwałe relacje biznesowe z naszymi klientami. Zawsze pamiętamy o nich przy wdrażaniu nowych rozwiązań i pomysłów.

  • Uczciwość

Naszą dewizą w kontaktach z klientem jest rzetelność i niezawodność. Wiemy, że tylko szczere i zgodne z prawem postępowanie zapewni nam długotrwały rozwój.

  • Jakość

Wizerunek firmy FollowUp został stworzony w oparciu o jakość świadczonych usług. Każdy projekt realizowany jest z niebywałą dbałością o szczegóły.

Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta w oparciu o zmieniające się wymogi rynku to tylko jeden z wielu sposobów naszej współpracy z kontrahentem.

Na każdym etapie realizacji projektu dokładamy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania klienta.

Etap I

Pierwszym krokiem jest poznanie oczekiwań klienta – nasz pracownik przeprowadza briefing uzyskując jak najwięcej informacji.

Etap II

Następnym punktem jest analiza danych i proponowanie konkretnych rozwiązań.

Etap III

Na tym etapie, po akceptacji wspólnego planu działania, przechodzimy do fazy produkcyjnej. Jednak i tutaj klient ma ciągły wgląd w wykonywane prace.

Etap IV

Wdrożenie projektu nie kończy naszej współpracy z klientami. Pozostajemy w ciągłym kontakcie służąc radą i pomocą.

 

Firma FollowUp Sp. z o.o. uzyskała Subwencję Finansowa 2,0, jako pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju art. 21a ust. 1.

Podmiot udzielający wsparcia: Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458

 

 

Siedziba

ul. Inżynierska 5

20-484 Lublin

Tel. 81 470 72 83

 

Oddział

Borek Stary 175B

36-020 Tyczyn

Tel. 17 779 64 13

[email protected]