Nasza oferta w zakresie marketingu wirusowego

Naszym klientom proponujemy wykonanie tej usługi w kilku krokach:

Stworzenie idei

Opracowanie planu działania, który obejmuje:

  • wypracowanie koncepcji na interesującą reklamę z uwzględnieniem charakteru działalności firmy
  • wyznaczenie celów i sposobów ich realizacji
  • prezentację narzędzi mających najlepsze zastosowanie w realizacji zamierzonych celów
 

Przedstawienie projektu od strony wizualnej to kolejny etap naszych prac. W tej fazie istotna jest współpraca z klientem, poznanie jego opinii i uwzględnienie ewentualnych wskazówek.

Realizacja przedsięwzięcia od strony technicznej to ostatni krok w efektywnej kampanii marketingu wirusowego.