Nasze usługi w zakresie web usability

Działania jakie podejmujemy w zakresie usług użyteczności to m. in. :

  • interpretacja budowy strony zakończona raportem użyteczności
  • doradztwo w trakcie projektowania strony
  • raportowanie kanałów dojść i ilości wejść na daną witrynę 

Na początku współpracy istotne jest postawienie celu jaki ma zostać osiągnięty po wprowadzeniu zasad użyteczności. Ważne jest zadanie sobie pytania co chcemy osiągnąć - podwyższenie liczby wejść na stronę, zwiększenie sprzedaży, czy pomnożenie ilości subskrybentów w bazie. Istotne jest stworzenie koncepcji w oparciu o zasady użyteczności.