Projektowanie funkcjonalne

Jednym z pierwszych elementów budowania nowej strony jest tworzenie projektu funkcjonalnego.

Jest to szczegółowy opis rozmieszczenia poszczególnych elementów witryny wraz z instrukcją jej działania. Pokazuje jak internauta będzie z niej korzystał i wchodził z nią w interakcje. Projekt funkcjonalny nie obrazuje kolorystyki czy stylu, ma jedynie przedstawić układ stron i sposób funkcjonowania witryny.

Za stworzeniem projektu funkcjonalnego przemawia m. in.:

  • precyzyjność w dokonaniu wyceny i terminowości usługi
  • uniknięcie nieporozumień dzięki dokładnemu stworzeniu elementów strony
  • przyspieszenie czasu realizacji
  • wyeliminowanie dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów

Konsulting

Usługi doradcze, jakie prowadzimy w ramach konsultingu, obejmują działania z zakresu e-marketingu i e-biznesu.

Współpracę rozpoczynamy od prześledzenia rynku i poznania potrzeb kontrahenta.

Aby jak najefektywniej pomagać naszym klientom wspólnie tworzymy strategiczny plan rozwoju firmy pod względem narzędzi marketingowych i rozwiązań biznesowych. Kolejnym krokiem jest włączenie opracowanych pomysłów w ogólnie przyjęty przez firmę wizerunek rozwoju.

Badania użyteczności

Użyteczność witryn internetowych (web usability) to modyfikowanie stron pod względem ich funkcjonalności. Serwisy projektowane zgodnie z tą zasadą są  oceniane przez użytkowników jako łatwe i wygodne w obsłudze.

Użyteczne strony posiadają funkcjonalne interfejsy, dzięki którym:

  • dotarcie do szukanych informacji jest o wiele szybsze
  • możliwe jest wydłużenie czasu obecności na stronie
  • poruszanie się po danej stronie jest dużo łatwiejsze


Dzięki usłudze badania użyteczności klienci uzyskują wiedzę na temat poziomu web usability ich strony internetowej bądź strony konkurencji.

Analiza obejmuje:

  • badanie aktywności użytkowników za pomocą analizy statystyk stron www (określenie profilu osób odwiedzających witrynę, opracowanie rankingu najczęściej oglądanych zakładek) i narzędzi clicktrackingu (zliczanie kliknięć na witrynie i przedstawienie wyników w formie statystyk liczbowych i graficznych)
  • ocenę ekspercką wykonaną za pomocą analizy jakościowej (ocena wrażeń estetycznych, układu elementów), ilościowej (porównanie strony ze stronami konkurencji pod względem wybranych zmiennych) i przedstawieniu scenariuszy użycia (określenie zadań do wykonania przez użytkowników strony w celu poznania ich sposobów na najszybsze znalezienie informacji)
  • testy konwersji (określenie ilości użytkowników, którzy wykonali daną czynność) i optymalizację strony, czyli jej ulepszenie.