Zakup usługi B+R

logo eu

 FollowUp Sp. Z o. o. informuje o realizacji projektu pn.

 

„Zakup usługi B+R w zakresie opracowania prototypu nowej e-usługi celem rozwoju ofert FollowUp Sp. z o.o.”  

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5 Bon na innowacje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie działań mających na celu opracowanie nowej e-usługi poprzez stworzenie prototypu narzędzia informatycznego w postaci unikalnych algorytmów pozwalających na automatyzacje rozliczania delegacji w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty projektu to wprowadzenie na rynek nowej e-usługi.

 

Wartość projektu: 117 400, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 790 000, 00 PLN