Projekt unijny RPO WL 3.7

 

logo eu

 

Firma FollowUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi projekt pt.:

„Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp”.

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Celem głównym projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczących automatyzacji procesów fakturowania i rozliczeń w nowej wersji systemu Xtur.

Cele pośrednie:

  • zaoferowanie na rynku dostępu do udoskonalonego systemu Xtur,
  • zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu poprzez zakup serwera z wyposażeniem,
  • rozwój zasobów wiedzy i kompetencji w ramach firmy dzięki zatrudnieniu nowego personelu.

 

Planowane efekty: Realizacja projektu i osiągnięcie jego celów bezpośrednio przełoży się na korzyści dla firmy w postaci np. pozyskania nowych klientów, poszerzenia rynku, czy wzrostu prestiżu firmy. Rezultaty projektu wykorzystywane będą dla osiągnięcia celów marketingowych i sprzedażowych firmy, jak również do dostarczenia potencjalnym klientom usług jak najbardziej dostosowanych do ich potrzeb.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018

 

Wartość projektu: 2 810 550,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 599 500,00 PLN