Projekt unijny RPO (lata 2014-2020)

 

logo eu

 

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś. priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 pt.:

 

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp

 

Firma FollowUp Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadań spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe FollowUp

załącznik do zapytania ofertowego (doc)

załącznik do zapytania ofertowego (pdf)

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (25.09.2017.)