Projekt RPOWL 3.7 III

 

logo eu

Firma FollowUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi projekt pt.:

„Wzrost konkurencyjności firmy FollowUp dzięki udostępnieniu na rynku znacząco udoskonalonej usługi”

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy FollowUp poprzez wdrożenie innowacyjności w nowej wersji systemu Xtur.

Planowane efekty projektu to:

  • wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi korzystania z systemu Xtur 3.0. – udostępnienie na rynku oprogramowania o nie spotykanym dotychczas zestawie funkcjonalności
  • udoskonalenie dotychczasowego rozwiązania (automatyzacja procesów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, wprowadzenie wielowalutowości i wielojęzyczności).

 

Wartość projektu: 4 555 920, 00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 924 000, 00 zł