Zapytanie ofertowe

 

logo eu

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP pt.:

Rozwój oferty FollowUp poprzez wprowadzenie usług w zakresie sukcesji biznesowej

Firma FollowUp Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej budowy obiektu/budynku usługowego położonego w Kielnarowej (gmina Tyczyn, Powiat Rzeszów) na działce ewidencyjnej 1229/3 wraz z wewnętrznymi instalacjami.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 27.09.2021. DOC

Zapytanie ofertowe 27.09.2021. PDF

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Doświadczenie wykonawcy

Załącznik 3 – Wykaz potencjału kadrowego Wykonawcy

Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik 5 – Wzór umowy

Załącznik 6 – Projekt budowlany

Załącznik 7 – Kosztorys

Załącznik 8 – Pozwolenie na budowę

 

Data opublikowania 13.10.2021.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.