Zapytanie ofertowe III

 

 

logo eu

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP pt.:

Rozwój oferty FollowUp poprzez
wprowadzenie usług w zakresie sukcesji biznesowej

 

Firma FollowUp Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego wraz z pakietem biurowym i antywirusowym oraz serwera.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe FollowUp 16.11.2022.
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 4 Wykaz realizowanych usług w ramach doświadczenia Wnioskodawcy
Załącznik nr 5 Wzór umowy

Data publikowania 22.11.2022
Wprowadzone zmiany 22.11.2022
Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Data opublikowania 22.11.2022.

Pytanie i odpowiedz do zapytania ofertowego z dnia 16.11.2022

PYTANIE: W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest zapis o tym, że podmiot świadczący serwis gwarancyjny musi posiadać ISO9001 oraz posiadać autoryzację producenta. Jest także zapis „• Minimum 36 miesięcy gwarancji. Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. „. W umowie natomiast jest zapis o czasie reakcji: „1 godzina”. Proszę o informację czy autoryzowany serwis musi reagować w czasie 1 godziny czy do końca następnego dnia roboczego.

ODPOWIEDŹ: Czas reakcji serwisowej od zgłoszenia do 1 godziny.

Data opublikowania 24.11.2022.

Odpowiedz na pytanie

 

Data opublikowania 30.11.2022.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego