Kontakt

Siedziba firmy:

 

ul. Inżynierska 5

20-484 Lublin

tel.: 603 338 156

fax: +48 81 451 10 69

 

Oddział:

Borek Stary 175b

36-020 Tyczyn

tel.: 888 211 159

 

Dane spółki:

FollowUp Sp. z o.o.

NIP: 676-244-14-67

Regon: 121536103

Sąd Rejonowy Lublin Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS:0000386913

kapitał zakładowy: 50 000zł

 

info@followup.pl

 

 

Marketing:                                                                 SEO/SEM:

tel/fax: +48 81 451 10 69                                    Rafał Macieląg

marketing@followup.pl                                       rm@followup.pl