Ekstranet

Ekstranet swoim zasięgiem obejmuje znacznie więcej odbiorców niż tylko pracowników danej firmy. Dzięki temu systemowi dostęp do informacji mają także wybrani użytkownicy będący np. kluczowymi klientami, dostawcami, agentami i innymi ważnymi partnerami biznesowymi.

Wśród możliwości ekstranetu wyróżnia się:

  • spadek kosztów związanych z obsługą partnerów handlowych, stałych klientów, przedstawicieli
  • utrzymanie stałych relacji z cenionymi przez firmę partnerami
  • dostęp do informacji tylko dla wybranych osób
  • realizację szkoleń