Badania użyteczności

Użyteczność witryn internetowych (web usability) to modyfikowanie stron pod względem ich funkcjonalności. Serwisy projektowane zgodnie z tą zasadą są oceniane przez użytkowników jako łatwe i wygodne w obsłudze.

Użyteczne strony posiadają funkcjonalne interfejsy, dzięki którym:

  • dotarcie do szukanych informacji jest o wiele szybsze
  • możliwe jest wydłużenie czasu obecności na stronie
  • poruszanie się po danej stronie jest dużo łatwiejsze

Dzięki usłudze badania użyteczności klienci uzyskują wiedzę na temat poziomu web usability ich strony internetowej bądź strony konkurencji.

 

Analiza obejmuje:

  • badanie aktywności użytkowników za pomocą analizy statystyk stron www (określenie profilu osób odwiedzających witrynę, opracowanie rankingu najczęściej oglądanych zakładek) i narzędzi clicktrackingu (zliczanie kliknięć na witrynie i przedstawienie wyników w formie statystyk liczbowych i graficznych)
  • ocenę ekspercką wykonaną za pomocą analizy jakościowej (ocena wrażeń estetycznych, układu elementów), ilościowej (porównanie strony ze stronami konkurencji pod względem wybranych zmiennych) i przedstawieniu scenariuszy użycia (określenie zadań do wykonania przez użytkowników strony w celu poznania ich sposobów na najszybsze znalezienie informacji)
  • testy konwersji (określenie ilości użytkowników, którzy wykonali danączynność) i optymalizację strony, czyli jej ulepszenie.