Projekt RPOWL 3.7 II

 

logo eu

Rozwój oferty firmy FollowUp o innowacyjną usługę w wyniku wdrożenia wyników prac B+R

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP pt.:

Rozwój oferty firmy FollowUp o innowacyjną usługę w wyniku wdrożenia wyników prac B+R

Firma FollowUp Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu dedykowanego systemu o budowie modułowej na podstawie dostarczonych wyników prac B+R.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia oraz zespołu projektowego

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Klauzula informacyjna

Informacja z dnia 26.03.2019.:

Informujemy, iż został poprawiony błąd w Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. Nie wpisano do wzoru formularza ofertowego jednego z kryteriów który znajduje się w treści zapytania ofertowego. Formularz został zmieniony rowniez na stronie bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15514

PYTANIE 1

Dzień dobry,

Prosimy o przesłanie następujących informacji:

W ogłoszeniu oczekują państwo informacji o naszych pracownikach ich doświadczeniu zawodowym oraz szczegółów umów jakie nasza spółka zawarła klientami.

W tym wypadku prosimy o przesłanie umowy na przetwarzania danych osobowych, umowa powinna zawierać między innymi: rodzaj danych, sposobu ich  przetwarzania, cel przetwarzania, miejsce, potwierdzenie o nie rozpowszechnianiu tych danych, ostateczną datą nieodwracalnego usunięcia/zniszczenia danych oraz osobę odpowiedzialną zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Czy oczekują Państwo informacji o rodzaju zatrudnienia naszych pracowników? Tzn. czy jest istotny rodzaj umowy?

Prosimy również o rozpowszechnienie informacji w bazie konkurencyjności a tym samym zwiększenie ostatecznego terminu składania zapytań ofertowych.

Z poważaniem,

ODPOWIEDŹ 1

Dzień dobry,

1. W odpowiedzi na państwa wiadomość z dnia 13 marca 2019 przesyłamy Państwu skan Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez firmę FollowUp Sp. z o.o. Klauzula zostanie również dodana, jako załącznik na stronie oferty tj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15514#

oraz na stronie zamawiającego http://www.followup.pl/.

2. Nie jest wymagane podawanie rodzaju umów z pracownikami, współpracownikami. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (przypis 2, str. 3) „Do potencjału kadrowego wykonawcy zaliczać można pracowników wykonawcy, osoby współpracujące z wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych oraz  osoby/podmioty stale z wykonawcą współpracujące na podstawie innych umów.„

3. Państwa pytanie oraz odpowiedź firmy FollowUp zostanie opublikowana na stronie ogłoszenia tj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15514# oraz na stronie zamawiającego http://www.followup.pl/.
Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert mija 1.04.2019 nie ma konieczności zwiększenia terminu składania ofert. Do zapytania ofertowego została załączona klauzula informująca o stosunku zamawiającego do obecnych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz sposobu przetwarzana w ramach realizowanego projektu.

Z wyrazami szacunku

04.04.2019

Firma FollowUp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie rozstrzygnęła zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2019r. na zadanie w ramach projektu pt. „Rozwój oferty firmy FollowUp o innowacyjną usługę w wyniku wdrożenia wyników prac B+R”. Informacja o wyborze wykonawcy znajduje się  poniżej.

Informacja o wyborze wykonawcy

Cena wybranej oferty netto: 999 000,00 PLN

Klauzula informacyjna